Předávání certifikátu absolventu II. stupně, Zubří 2009